20 พฤษภาคม 2562 ขุดลอกตะกอนน้ำเสียบนเกาะพีพี หวังแก้ปัญหาน้ำเน่าไหลลงทะเล

ที่มา: https://news.mthai.com/general-news/731493.html

เจ้าหน้าที่องค์บริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ ร่วมกับกลุ่มรักษ์พีพีขุดลอกตะกอนดินทรายสีดำจำนวนมาก ที่เกิดจากมีน้ำเสียไหลลงทะเล บริเวณชายหาดโล๊ะดาลัม บนเกาะพีพี โดยตะกอนดังกล่าว สะสมมาเป็นระยะเวลานาน เป็นน้ำเสียที่มาจากสถานประกอบการที่พัก โรงแรม และร้านอาหาร เป็นสาเหตุทำให้น้ำทะเลเป็นสีดำ ตลอดแนวชายหาดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เบื้องต้นดำเนินการขุดลอกได้เฉพาะในช่วงน้ำทะเลลง และคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาหลายวัน เนื่องจากมีตะกอนสีดำเป็นวงกว้าง ทั้งบริเวณชายหาดและนอกชายฝั่งอ่าวหลัง และอ่าวโล๊ะดาลัม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เผยว่าบ่อบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ ที่มีอยู่รองรับน้ำเสียได้เพียงวันละ 400 ลูกบาศก์เมตร แต่ปริมาณน้ำเสียบนเกาะพีพี มีประมาณวันละ 1,500-2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ทำให้มีน้ำเสียบางส่วนถูกปล่อยลงทะเล โดยไม่ผ่านการบำบัดที่ถูกวิธี ที่ผ่านมาจังหวัดกระบี่บังคับใช้กฎหมายตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องติดตั้งถังดักไขมันระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงคูระบายน้ำ